Ready made společnosti

CO JSOU READY MADE SPOLEČNOSTI?

Ready made společnosti:

 • jsou již založené společnosti, určené k rychlému a levnému převodu na nového majitele,
 • nikdy nevykonávaly žádnou činnost a mají nulové účetnictví (starší ready made společnosti i nulové daňové přiznání),
 • mají garantovanou bezdlužnost a jsou bez závazků,
 • mají plně splacený základní kapitál, který při převodu nemusíte skládat,
 • jsou zaregistrované v obchodním rejstříku s přiděleným IČ,
 • jsou registrovány k dani z příjmů právnických osob,
 • tyto ready made společnosti můžete vlastnit a jednat za ně během 1 hodiny. (Statutárním orgánem se stáváte Vy nebo Vámi jmenované osoby ihned na valné hromadě společnosti. Před zápisem převodu ready made společnosti do obchodního rejstříku se obchodním partnerům i úřadům prokazujete notářským zápisem.)

 

PŘI PRODEJI ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ ZAJIŠŤUJEME:

 1. Přípravu potřebné dokumentace.
 2. Převod obchodního podílu / cenných papírů ready made společnosti.
 3. Uspořádání valné hromady za účelem realizace změn v prodávané ready made společnosti:
  • změna jednatele / člena představenstva, změna dozorčí rady,
  • změna obchodní firmy,
  • změna / rozšíření předmětu podnikání,
  • změna sídla.
 4. Změnu společenské smlouvy formou notářského zápisu.
 5. Ověření potřebných listin a podpisů na všech dokumentech.
 6. Zastupování klienta při jednání s úřady státní správy (obchodní soud, živnostenský úřad, finanční úřad).
 7. Ohlášení živnosti a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin.
 8. Registraci společnosti k DPH či jiným daním.
 9. Ověřené překlady dokumentů.
 10. Podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku a složení soudního poplatku.

Existence: ready made společnosti jsou již zapsané v obchodním rejstříku a registrované na finančním úřadě.

Transparentní stav:  ready made společnosti nikdy nevykonávaly žádnou svou činnost (kromě úkonů nezbytně nutných k založení společností, jejich zapsání do obchodního rejstříku a registraci k dani z příjmu právnických osob)

Zaručujeme nulové závazky a pohledávky ready made společnosti.

Splacený kapitál: základní kapitál ready made společnosti byl splacen v plné výši (200.000 Kč u s.r.o., 2 mil. Kč u a.s.).

Rychlý kontakt

+420 515 917 111

info@zalozene-spolecnosti.cz

Obchodní rejstřík

Přemýšlíte nad novým názvem společnosti? Ověřte si, zda už není zapsán v rejstříku.

Naši partneři

Účetní programy a dárky zdarma - BlahaSoft

Notářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky

© 2020 PRODEJ READY MADE SPOLEČNOSTÍ S.R.O./A.S. | ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI | MAPA STRÁNEK | POWERED BY IPUBLISHER