Další služby

Pro poskytování komplexních služeb v rámci převodu ready made společnosti nebo asistence při založení společnosti na míru nabízíme i další služby, které Vám výrazně zjednoduší práci při nastartování plánovaných projektů.

Ceny za jednotlivé služby naleznete v našem ceníku.

Poskytnutí statutárních orgánů

Jsme připraveni Vám poskytnout důvěryhodné a speciálně vyškolené profesionály, kteří Vás mohou zastupovat ve Vašich společnostech (nominee služby).

Nominee služby se využívají v případě:

 • zajištění anonymity vlastnictví a soukromí (nákup nemovitosti, účast ve veřejných soutěžích, výběrových řízeních, dražbách, atd.),
 • nedostatku osob při obsazování statutárních orgánů či dozorčí rady společnosti,
 • ošetření právních rizik plynoucích z navazování smluvních vztahů mezi osobami blízkými (např. v rámci holdingové struktury, v případě převodu majetku mezi společnostmi personálně či majetkově provázanými),
 • u zahraničních osob, které nechtějí nebo nemohou dojíždět či působit v České republice.

Nominee služby můžete využít krátkodobě i dlouhodobě. Obsazení statutárních orgánů či dozorčí rady je možné jak kompletní tak částečné.

Poskytnutí nominee služby lze objednat na dobu minimálně 6-ti měsíců. Platba za tuto službu se realizuje předem, při podpisu smlouvy na poskytnutí nominee služeb. Další prodloužení služby je prováděno vždy minimálně po 6-ti měsících.

Organizaci valných hromad

Naši odborníci jsou v neustálém kontaktu s úředníky na obchodním rejstříku, živnostenském a finančním úřadě, pracovníky notářské kanceláře apod. Konání valné hromady, změna ve společnosti či společenské smlouvě, příprava notářského zápisů nebo komunikace s příslušným soudem a úřadem je složitý proces. Proto Vám nabízíme bezproblémové, levné a rychlé řešení těchto situací (statusový servis). Nemusíte se sami probírat příslušnými právními předpisy nebo najímat vlastního právníka či stálého poradce.

Přeposílání pošty, telefonní a faxové služby

V případě potřeby je možné zajistit:

 • přebírání pošty na adrese Erbenova 8, Brno 602 00.
 • přeposílání pošty - při příchodu jakékoliv pošty adresované Vaší společnosti naši zaměstnanci zajistí její okamžité zpracování přesně dle Vašich pokynů. Pošta může být uschována pro osobní převzetí nebo přeposílána na požadovanou adresu. Na příchozí poštu můžete být upozorněni telefonicky, prostřednictvím sms nebo e-mailu.
 • telefonní komunikace prostřednictvím speciálně zřízených telefonních linek používaných pouze pro účely Vaší společnosti. Tyto telefonní čísla přesměrovat na Vámi určené telefony nebo přijímání hovorů naší operátorkou jménem Vaši společnosti. Vyřizování telefonických hovorů dle Vašich požadavků. Na příchozí hovory můžete být opět upozorňováni telefonicky, prostřednictvím sms nebo e-mailu.
 • faxové služby - přijaté faxové zprávy jsou zpracovány a přeposlány na Vámi určené faxové číslo a nebo v elektronické podobě přeposílány na vybranou e-mailovou adresu.

 

Zastupování na úřadech

V případě potřeby zastoupíme Vaši společnost u všech úřadů.

Zastoupujeme při vyřizování: živnostenských listů, koncesních listin, registrace k daňovým povinnostem, podávání daňových přiznání apod. Pomáháme také v zastupování při daňové kontrole, přípravě a kompletaci spisového materiálu. Úřady velmi často zneužívají neznalosti klientů a postupují při kontrolách zaujatě, s nepřiměřenou tvrdostí či bez patřičné pozornosti a zájmu.

Účetnictví a daňové poradenství

Klientům, v případě potřeby, zajišťujeme komplexní účetní služby včetně daňového poradenství.

Připravíme veškeré nezbytné účetní a daňové formuláře a předáme je příslušným úřadům.

Pracovníci úřadů často zneužívají neznalosti klientů a postupují proti subjektům zaujatě anebo s výrazným nezájmem. Časté je také protiprávní doměřování daně podle pomůcek a to v částkách, které jsou většinou pro daňového poplatníka likvidační. Doměřil-li Vám FÚ daň, se kterou nesouhlasíte, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Doplňkové služby

Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme služby spojené s provozem Vaší společnosti. Jsou to především tyto služby:

 • služby advokátní kanceláře a právního poradenství,
 • služby daňového poradce a vedení účetnictví,
 • překladatelské a tlumočnické služby,
 • služby v oblasti IT a webové prezentace,
 • marketingové a reklamní služby.

Rychlý kontakt

+420 515 917 111

info@zalozene-spolecnosti.cz

Obchodní rejstřík

Přemýšlíte nad novým názvem společnosti? Ověřte si, zda už není zapsán v rejstříku.

Naši partneři

Účetní programy a dárky zdarma - BlahaSoft

Notářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky

© 2020 PRODEJ READY MADE SPOLEČNOSTÍ S.R.O./A.S. | ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI | MAPA STRÁNEK | POWERED BY IPUBLISHER