Typy společností

V České Republice existují dva typy obchodních společností:

 

S.R.O.

 • statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů,
 • minimální základní kapitál činí 200.000,- Kč,
 • společnost ručí do výše základního kapitálu,
 • řízení společnosti je jednodušší než u akciové společnosti,
 • společnost nevydává akcie,
 • společnost nemá dozorčí radu.

více viz. Obchodní zákoník.

 

A.S.

 • statutárním orgánem je představenstvo společnosti tvořené předsedou představenstva a členy představenstva (min. 2 osoby); u akciových společností s jedním akcionářem je možné snížit minimální počet stanovit členů představenstva na jednu osobu,
 • společnost má dozorčí radu (min. 3 osoby); dozorčí rada dohlíží, aby činnost byla vykonávána řádně a v souladu s právním řádem, se stanovami a s pokyny valné hromady,
 • minimální základní kapitál je 2.000.000,- Kč, resp. 20.000.000,- Kč (jestliže je společnost založena veřejnou nabídkou akcií),
 • společnost má stanovy společnosti,
 • společnost vydává akcie (na jméno nebo na majitele).

více viz. Obchodní zákoník.

 

NABYTÍ SPOLEČNOSTI

V současné době existují dva způsoby nabytí obchodní společnosti v České republice. Prvním způsobem je založení nové společnosti. Druhou možností je koupě již založené společnosti, která nevyvíjela žádné obchodní aktivity, nemá žádné závazky a má plně splacené základní jmění (ready made společnost). V obou případech Vám můžeme pomoci takovouto společnost získat.

 

EVROPSKÁ SPOLEČNOST

Moderní právní formou podnikání je Evropská společnost (Societas Europaea). Více se dočtete zde.

Rychlý kontakt

+420 515 917 111

info@zalozene-spolecnosti.cz

Obchodní rejstřík

Přemýšlíte nad novým názvem společnosti? Ověřte si, zda už není zapsán v rejstříku.

Naši partneři

Účetní programy a dárky zdarma - BlahaSoft

Notářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky

© 2020 PRODEJ READY MADE SPOLEČNOSTÍ S.R.O./A.S. | ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI | MAPA STRÁNEK | POWERED BY IPUBLISHER